VOJKOVICE

 V roce 2009 se nám podařilo dostat dotaci z ministerstva kultury na automatizaci knihovního provozu. Zakoupili jsme 2 nové počítače a hlavně knihovnický program Clavius, který usnadní knihovnici evidenci knih, půjčování, revize... Zatím je třeba všechny knihy vložit do počítače a označit je čárovým kódem. Protože těch knih je 4393, nějakou chvíli to potrvá. :) Ale až to bude, zjednoduší se evidence knih, čtenáři si budou moci vyhledávat knihy v on-line katalogu z domova a případně si je zarezervovat...                            

Srpen 2013 - všechny knihy i čtenáři jsou v počítači a začínáme půjčovat a pracovat v programu Clavius!!!  Pro čtenáře to znamená, že si mohou hledat knihy v online katalogu, rezervovat si knihy, sledovat novinky a podívat se do svého čtenářského konta. Každý čtenář má svůj PIN - což je 6 čísel = rok, měsíc a den narození. Vyzkoušejte si to!! (když to nejde, asi jste mi neřekli celé datum narození).

 Po knihovnách našeho okresu kolují tzv. výměnné fondy, které se v každé knihovně zdrží asi 2 roky a pošlou se dál. Tyto knihy ještě v on-line katalogu nenajdete. Ale pracuje se na tom.

   Jako každý rok přišly do knihovny na besedu děti z Mateřské i Základní školy. Zjistily tím, kde vůbec knihovna je, k čemu slouží, jak funguje, co je možné si vypůjčit. Některé děti to zaujalo, jiné se netajily tím, že je pohodlnější a příjemnější sednout si k televizi nebo k počítači... Pak se nedivme, že se naše děti neumí vyjadřovat, mají malou slovní zásobu, mají problémy s pravopisem... A přitom stačí tak málo. Přijít ve středu do knihovny a začít číst.

    Čtenáři mají v knihovně možnost se ZDARMA připojit k internetu. 


   

aktualizováno: 25.6.2020