VOJKOVICE

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBECNÍ KNIHOVNY VOJKOVICE                  

Knihovna je umíst?na v 1. pat?e budovy obecního ú?adu

Půj?ovní doba:
st?eda 15 - 18 hod.


Adresa: 

Hrušovanská 214
Vojkovice
667 01 Židlochovice                                        

Knihovnice: Jarmila Kresová

e-mail: mkvojkovice@volny.cz

 


                 Katalog knih najdete na stránkách obce  - O obci - knihovna.

                         POZOR!!!!POZOR!!!!POZOR!!!!POZOR!!!!              


                 KNIHOVNA BUDE OTEV?ENA   1. ?ervence 2020 !!!   

                   


 

 

 LOVCI PEREL  2019 už  loví!

 N?které knihy jsou ozna?eny st?íbrnou perli?kou a tím se staly perlorodkami.

?tená?i se stanou lovci budou tyto knihy lovit - ?íst.

Po p?e?tení odpovíte na otázky, které jsou uvnit? knihy (na zvláštní papír) a za správné odpov?di dostanete krásnou perlu. Tu si navle?ete na š?ůrku, která zůstane v knihovn?.

A kdo jich bude mít nejvíc – vyhrává.

Na konci ?ervna bude slavnostní ukon?ení a vít?z dostane krásnou cenu.

A to ješt? není všechno. Uvnit? knihy jsou i nepovinné otázky a za odpov?di na n?, dostanete zvláštní knihovnické peníze MORIONY. Za n? si budete moci n?co koupit na konci sout?že v knihovnickém obchůdku.

 

LOVCI  PEREL  -  vít?zové  4. kola  2019

1. Hladký Jakub     9 perel

2. Gu?ková Adéla, Ducho?ová Lucie, Ducho?ová Eva      po 7 perlách

3. Bittmanová Nicole       3 perly

GRATULUJEME!!?TENÍ  POMÁHÁ                        

P?e?ti knihu a získej 50 K? pro n?koho, kdo pot?ebuje tvoji pomoc!              Více na:  www.ctenipomaha.cz

CELÉ ?ESKO ?TE D?TEM - je název akce, která nabádá rodi?e, aby denn? p?ed?ítali svým d?tem. Hlasité p?ed?ítání u?í d?ti myšlení, rozvíjí jeho pam?ť, obohacuje jeho slovní zásobu a obrazotvornost. Správná volba knihy je také velmi důležitá. Knihy musí být napsány vyt?íbeným spisovným jazykem, m?ly by ší?it úctu k jiným lidem, zví?atům, p?írod?, zemi a spole?enským normám. P?ed?ítání musí p?inášet radost a pot?šení a z d?tí pak vyrostou zdravé a emocionáln? vyrovnané osobnosti.

aktualizováno: 25.6.2020